Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.IV.0050.33.2023 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie Nr OR.IV.0050.33.2023
Wójta Gminy Pokój
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie § 6 ust. 3 Uchwały Nr 63/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustanawiam Pana Tomasza Zimocha koordynatorem gminnym do spraw informatyki do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

§ 2.

Zadania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego określa załącznik nr 3 do Uchwały Nr 63/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT GMINY POKÓJ
/-/              
Barbara Zając