Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr OR.I.0050.35.2023 Wójta Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie nr OR.I.0050.35.2023
Wójta Gminy Pokój
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zmianami), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2023r. poz.1564), Wójt Gminy Pokój zarządza, co następuje:

§ 1

Upoważniam Agatę Kruszelnicką – Zastępcę Wójta Gminy Pokój do sporządzania aktów  pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 15 października 2023 r., a także do wykonywania wszelkich czynności związanych ze sporządzaniem tych aktów.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Pokój

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY POKÓJ
/-/               
Barbara Zając