Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr OR.I.0050.36.2023 Wójta Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia do przekazywania informacji wyborcom niepełnosprawnym oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

Zarządzenie nr OR.I.0050.36.2023
Wójta Gminy Pokój
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie upoważnienia do przekazywania informacji wyborcom niepełnosprawnym oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

Na podstawie art. 37a § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zmianami), Wójt Gminy Pokój zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Upoważniam Agatę Kruszelnicką – Zastępcę Wójta Gminy Pokój do przekazywania wyborcom niepełnosprawnym oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat informacji o:
  1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,
  2) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy,
  3) warunkach ujęcia wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal, dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
  4) warunkach bezpłatnego transportu, o którym mowa w art. 37e § 1 ustawy Kodeks wyborczy;
  5) terminie wyborów oraz godzinach głosowania,
  6) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów,
  7) warunkach oraz formach głosowania.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 przekazywane są w godzinach pracy urzędu, w tym telefonicznie , lub w drukowanych materiałach informacyjnych przesyłanych na wniosek wyborcy, w tym w formie elektronicznej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Pokój

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY POKÓJ
/-/                
Barbara Zając