Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 r.

Głosujemy w godz. 700 - 2100

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów wraz z kalendarzem wyborczym:

Strona Państwowej Komisji Wyborczej, na której publikowane są najważniejsze akty prawne dotyczące zarządzonych wyborów (uchwały PKW, informacje dot. tworzenia komitetów i rejestracji list w raz ze wzorami dokumentów, pozostałe informacje i wyjaśnienia):

Rejestracja komitetów wyborczych dokonywana jest w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, pok. 120 w godzinach pracy jednostki 7:30 – 15:30. Termin na dokonanie rejestracji upływa w dniu 12 lutego 2024 r. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów znaleźć można pod poniższym linkiem:

Zarządzenie nr OR.I.0050.6.2024 Wójta Gminy Pokój z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zapewnienia na obszarze Gminy Pokój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pokój z dnia 6 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (kandydaci mogą sprawdzić kiedy i w związku z czym składali oświadczenie lustracyjne):

Wykaz komitetów wyborczych zgłoszonych do rejestracji Komisarzom Wyborczym w Opolu I, II i III:

DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO: PDFDyżur urzędnika wyborczego.pdf (18,19KB)