Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 r.

Głosujemy w godz. 700 - 2100

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów wraz z kalendarzem wyborczym:

Strona Państwowej Komisji Wyborczej, na której publikowane są najważniejsze akty prawne dotyczące zarządzonych wyborów (uchwały PKW, informacje dot. tworzenia komitetów i rejestracji list w raz ze wzorami dokumentów, pozostałe informacje i wyjaśnienia):

Rejestracja komitetów wyborczych dokonywana jest w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, pok. 120 w godzinach pracy jednostki 7:30 – 15:30. Termin na dokonanie rejestracji upływa w dniu 12 lutego 2024 r. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów znaleźć można pod poniższym linkiem:

Zarządzenie nr OR.I.0050.6.2024 Wójta Gminy Pokój z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zapewnienia na obszarze Gminy Pokój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pokój z dnia 6 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (kandydaci mogą sprawdzić kiedy i w związku z czym składali oświadczenie lustracyjne):

Wykaz komitetów wyborczych zgłoszonych do rejestracji Komisarzom Wyborczym w Opolu I, II i III:

DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO: PDFDyżur urzędnika wyborczego.pdf (18,19KB)

POSTANOWIENIE NR 341.2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju:

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach:

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach w dniach 05-14.03.2024 r.:

Obwieszczenie Wójta Gminy Pokój z dnia 6 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I o losowaniach kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o losowaniu numerów list kandydatów na radnych:

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Pokój zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Namysłowie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 14 marca 2024 r.  o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

POSTANOWIENIE NR 422/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - wyciąg gmina Pokój:

POSTANOWIENIE NR 425/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - wyciąg gmina Pokój:

WYTYCZNE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH i inne materiały:

INFORMACJA O ORGANIZACJI BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 r.:

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Pokój:

Informacja o dyżurze urzędnika wyborczego:

Sobota, 06.04.2024 r.:

  • dyżur związany z  przygotowaniem lokali wyborczych w godz. 10.00 - 18.00 tel. 608 663 771

Niedziela, 07.04.2024 r.:

  • od godz. 5.30 – 7.00 dyżur stacjonarny w Urzędzie Gminy Pokój tel. 608 663 771
  • w godzinach głosowania 7.00 – 21.00 dyżur tel. 608 663 771
  • od godz. 21 dyżur stacjonarny w Urzędzie Gminy Pokój tel. 608 663 771

Informacja o dyżurze Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju:

Sobota, 06.04.2024 r. - dyżur telefoniczny w godz. 8.00 - 18.00

Niedziela, 07.04.2024 r. - od godz. 7.00 dyżur stacjonarny w Urzędzie Gminy Pokój tel. 77 469 30 80


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego:

Wyniki w wyborach do Rad Gmin, Miast i Miejskich: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/rada_gminy/okregi/160603