Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Badania monitorowe zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości w Fałkowicach

Pokój, 04.06.2024 r.

Informacja z wyboru ofert

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na "Badania monitorowe zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości w Fałkowicach " wypłynęły 3 oferty.  Najkorzystniejsza oferta została złożona przez GBA POLSKA Sp. z o.o. Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo  i spełnia wymagania stawiane w zapytaniu. Zamawiający zamierza zawrzeć z w/w podmiotem umowę.

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając


Pokój, dnia 20.05.2024 r.

Wójt Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

Zapytanie ofertowe
Badania monitorowe zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości w Fałkowicach

 1. Inwestor: Gmina Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój woj. Opolskie tel.77 4693080 wew.19, e-mail: ug@gminapokoj.pl
 2. Przedmiotem zapytania jest wykonanie badań monitoringowych zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości w Fałkowicach. Na terenie wysypiska znajdują się 6 piezometry do poboru wód podziemnych oraz jedna studnia odciekowa a także 6 studzienek odprowadzających gaz składowiskowy.
  Całkowity zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: pomiaru opadów atmosferycznych – zakup od IMiGW raz dziennie, skład wód odciekowych, badania i skład wód podziemnych, kontrola osadzania powierzchni składowiska odpadów, emisji i składu gazu składowiskowego, opracowanie raportu rocznego.
  Powyższe prace należy wykonać dwa razy w roku z wyjątkiem kontroli osadzania powierzchni składowiska odpadów raz w roku. Badania monitoringowe oraz analizę wyników należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Wymóg formalny: Oferty mogą składać firmy posiadające akredytację laboratorium  potwierdzające kompetencje techniczne i jakościowe przez niezależną organizację akredytacyjną.
 4. Termin realizacji zadania:
  • do 31 grudnia 2024 r należy wykonać zakres rzeczowy,
  • do 28 lutego 2025 r należy opracować raport roczny
 5. Miejsce i termin złożenia oferty
  Ofertę należy złożyć do dnia 3 czerwca 2024 r
  • złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój,
  • przesłać listownie na adres inwestora,
  • przesłać drogą elektroniczna na adres: ug@gminapokoj.pl
 6. Opis kryteriów wyboru wykonawcy: Zamawiający dokona wyboru oferty z uwzględnieniem najniższej ceny.


Wójt Gminy Pokój
/-/            
Barbara Zając