Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu Otwartego Konkusru Ofert o przyznanie dotacji na wsparcie dzialnalnosci klubów sportowych z terenu gminy Pokój

Pokój, dnia 30 czerwca 2011 r.  


ZAWIADOMIENIEWójt Gminy Pokój zawiadamia, że komisja  ds. rozpatrzenia wniosków dokonała analizy formalnej złożonych wniosków w sprawie: Otwartego Konkusru Ofert „o przyznanie dotacji na wsparcie dzialnalnosci klubów sportowych z terenu gminy Pokój”. W zawiązku z tym, że złożone wnioski posiadają  uchybienia formalno-prawne lub inne wady wniosku, komisja wyznaczy termin i wezwie wnioskodawców do usunięcia wad lub uzupełnienia wniosków. O nowym wyznaczonym terminie Wójt Gminy Pokój zawiadomi wnioskodawców pisemnie.

 

 

Barbara Zając                        
/-/                                 
Wójt Gminy Pokój                     

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2011-06-30