Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

O B W I E S Z C Z E N I E


O B W I E S Z C Z E N I E

 

 WÓJTA GMINY POKÓJ

z dnia 18 października 2006 r.

 

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach

Obwodowych Komisji Wyborczych

 

 

Na podstawie art.32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn.zm.), w związku z uchwałą Nr XXXIV/295/2006 Rady Gminy w Pokoju z dnia 26 czerwca 2006 r.  w sprawie podziału Gminy Pokój na obwody głosowania oraz zarządzeniem                 Nr 26/2006 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych, Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości publicznej informację o numerach  i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

 

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

 

1.

Sołectwa: Krzywa Góra, Ładza

Ładza ul. Reymonta 3

 budynek byłej Szkoły Podstawowej w Ładzy

2.

Sołectwo Pokój

Pokój ul.1 Maja 26

Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju 

3.

Sołectwa: Krogulna, Siedlice, Zieleniec

Zieleniec 100

budynek byłej Szkoły Podstawowej w Zieleńcu  

4.

Sołectwo  Domaradz z przysiółkami:Świercowskie, Żabiniec Jagienna, Kozuby, Paryż,


Sołectwo Fałkowice

Domaradz 3

Szkoła Podstawowa w Domaradzu

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

5.

Sołectwa: Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia, Lubnów

Dąbrówka Dolna ul. Szkolna 5

Środowiskowy Hufiec Pracy

w Dąbrówce Dolnej 

6.

Sołectwa: Kopalina, Zawiść

Zawiść ul. Odrodzenia Polski 1

budynek byłej Szkoły Podstawowej

w Zawiści

 

 

W DNIU WYBORÓW tj. 12.11.2006 r.

LOKALE WYBORCZE BĘDĄ CZYNNE W GODZINACH

od 600 do 2000

 

 

Wójt Gminy Pokój    


 Władysław Kuik     informację wytworzył(a): Ewa Lizak
za treść odpowiada: Władysław Kuik
data wytworzenia: 18.10.2006