Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 26/2006 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych


Zarządzenie Nr 26/2006

Wójta Gminy Pokój

  z dnia 3 lipca 2006 r.

 

w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Na podstawie art.32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.  Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) w związku  z § 2 uchwały Nr XXXIV/295/2006 Rady Gminy w Pokoju z dnia   26 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na obwody głosowania zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

Wyznaczam siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pokój:

 

Nr

obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa Krzywa Góra, Ładza

Ładza

ul. Reymonta 3

budynek byłej Szkoły Podstawowej w Ładzy

2

Sołectwo Pokój

Pokój

ul. 1-go Maja 26

Gminny Ośrodek Kultury

w Pokoju

3

Sołectwa Krogulna, Siedlice, Zieleniec

Zieleniec 100

budynek  byłej Szkoły Podstawowej w Zieleńcu

4

Sołectwo Domaradz z przysiółkami: Jagienna, Kozuby, Paryż, Świercowskie, Żabiniec

Sołectwo Fałkowice

Domaradz 3

Szkoła Podstawowa                   w Domaradzu

5

Sołectwa: Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia, Lubnów

 

Dąbrówka Dolna

ul. Szkolna 5

Środowiskowy Hufiec Pracy w Dąbrówce Dolnej

6

Sołectwa: Kopalina, Zawiść

Zawiść

ul. Odrodzenia Polski 1

budynek byłej Szkoły Podstawowej w Zawiści

 

§ 2

Zarządzenie niniejsze  przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Opolu I.

 

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                              

 

                                                                                                                                              Władysław Kuik

                                                                                                                                             Wójt Gminy Pokójinformację wytworzył(a): Agata Kruszelnicka
za treść odpowiada: Władysław Kuik
data wytworzenia: 03.07.2006 r.