Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 20 września 2006 r. w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej


O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY POKÓJ


z dnia 20 września 2006 r.

 

 w sprawie podziału Gminy Pokój na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej

 

Na podstawie art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.),    w związku z uchwałą nr XXXIV/294/2006 Rady Gminy w Pokoju z dnia 26 czerwca 2006 r., podaję do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach  i liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, w wyborach zarządzonych na dzień
12 listopada 2006 r.

 

Nr okręgu

Granice okręgu

 

Liczba mandatów

1

Ładza, Krzywa Góra

1

2

Pokój

4

3

Krogulna, Siedlice

1

4

Zieleniec

2

5

Domaradz z przysiółkami: Jagienna, Kozuby, Paryż, Świercowskie, Żabiniec

3

6

Fałkowice

1

7

Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia

1

 

8

Lubnów

1

9

Kopalina, Zawiść

1

 

                                                      

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest

 Urząd Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8

                                                                                          


WÓJT  GMIN POKÓJ

           WŁADYSŁAW  KUIK

 informację wytworzył(a): Agata Kruszelnicka
za treść odpowiada: Władysław Kuik
data wytworzenia: 20.09.2006 r.