Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Pokój - 28 października 2013 r. o godz. 15.00

OR.II.0002.26.2013 

ZAWIADOMIENIE O SESJI 

Zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

28  października 2013 r. o godz.1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXV sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i rekreacji w Pokoju
 8. Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
 9. Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013
 10. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach majątkowych
 11. Interpelacje i zapytania radnych
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju

b)       powołania Doraźnej Komisji Statutowej

c)       zmiany budżetu gminy na 2013 r.

d)       wieloletniej prognozy finansowej

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 

     mgr Jacek Gosławski


 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kuklok
Data wytworzenia: 2013-10-21