Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 296704-2014 z dnia 2014-09-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pokój
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się: Projekt budowlany sporządzony przez Biuro Konsultingowo-Projektowe LeCh-Design mgr Leszek Chuchro, ul. Łączańska 11, 46-100 Namysłów wraz z rysunkami technicznymi, stanowiący...
Termin składania ofert: 2014-09-22

Numer ogłoszenia: 297440 - 2014; data zamieszczenia: 08.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 296704 - 2014 data 05.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, woj. opolskie, tel. 077 4693085, fax. 077 4693085 w. 22.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: